Primăria Tăureni județul Mureș

Anexa cuprinzând impozitele si taxele locale pe anul 2022 ; Referat de aprobare si Raport de specialitate