Primăria Tăureni județul Mureș

Aspecte administrative

Localitatea COMUNA : TAURENI

REŞEDINŢA LOCALITĂŢII-SATUL TAURENI

  Suprafaţă totală: 2071 ha

  Populaţia stabilă: 969 locuitori

    SATELE APARŢINĂTOARE –

  SATUL TAURENI

  Suprafaţă totală:  1050 ha

  Populaţia stabilă:  859locuitori

 

  SATUL  MOARA DE JOS

  Suprafaţă totală:  480 ha

  Populaţia stabilă: 55  locuitori

 

  SATUL FANATE

  Suprafaţă totală:  541  ha

  Populaţia stabilă:  55 locuitori

 

 

Aşezare geografică şi relief

  Comuna Taureni  face parte din judetul  Mures , este situata in vestul  judetului  si  este marginita de urmatoarele comune :

  -la  nord : comuna Valea Larga

  -la nord- vest  :comuna Zau  de Cimpie

  -la sud-est, est :comuna Sanger

  -la vest  :comuna Tritenii de jos ,judetul  Cluj

Datorita pozitiei  geografice , a configuartiei  naturale aa terenului  , cu un  cadru  natural  specific zonei  de cimpie  in care  o pondere mare o detin  apele  ,sursa  de potential  deosebit .Comuna Taureni  s-a dezvoltat  pe ambele maluri  ale paraului ede cimpie  ,de-a lungul  drumului  Judetean nr.  151 care asigura legatura cu orasul  Ludus si comunele  invecinate .

  2.2.3. Caracteristicile pedologice ale solului : cernoziom levigad ,cernoziom  degradat  si brun  roscat  de padure

 

Caracteristici  climatice

  Clima in comuna este  predominant temperata , cu  cele patru  anotimpuri (primavara ,vara ,toamna si iarna).

 

  Temperaturi inregistrate :

pe timp de vara  maximele sunt cuprinse intre 28- 35 gr.Celsius iar minimele sunt cuprinse intre 25-28 gr.Celsius

pe timp de iarna maximele sunt cuprinse intre  - 4 si 10 gr.Celsius iar  minimele sunt cuprinse intre  -27  si  - 34 grade

 

   Reţeaua hidrografică

  Comuna Taureni  este strabatuta de paraul  de cimpie .Acesta nu  este decolmatat  ceea  ce a provocat  in ultimii  ani  inundatii. .Deasemenea  sunt 156 ha de teren  acoperit cu luciu  de apa ,lacuri  ce apartin  SC Piscicola SA Zau  de Cimpie.

 

  

Populaţia – structura demografică pe naţionalităţi

In comuna majoritatea populatiei  este formata  din cetateni  de nationalitate romana  ( 91 %)  ,celelalte nationalitati  (  maghiari  si tigani ) au  procente mici .

  Total  comuna  :  969  persoane din care  majoritatea sunt  romani .

  Din punct  de vedere al religiilor  predomina  ortodocsii  :936 persoane ,Reformaţi : 13 persoane, Penticostali: 12 persoane,Martorii lui Iehova : 5 persoane,Reformaţi : 1 persoană,Greco catolici : 1 persoană ,Baptişti :1 persoană ,Fără religie : 1 persoană 

Căile de transport

  Reţeaua de drumuri

  drumuri – naţionale- nu  sunt

    –  judeţene-  DJ 151- pe o  lungime de 5 km

       – comunale –  in lungime de 1,8 km  si sunt propuse pentru inacadra  a  19  km drumuri de exploatare in  drumuri  comunale  

  Reţeaua de căi ferate-comuna este strabatuta de catre cale ferata  in lungime de 5 km .

  Transportul aerian – in zona nu  sunt aeroporturi

  Reţele şi conducte magistrale care străbat localitatea –Nu  este cazul .

  Dezvoltarea economică

In comuna exista o fabrica de mobila , 2 mori  de cereale 

  Activitatea de baza a populatiei  este agricultura prin cele doua  activitati  de baza:

  -cultivarea plantelor

  -cresterea animalelor

Atat pentru  consum propriu  cat  si pentru  comercializarea excedentului 

  Conform  ultimei  balante intocmite la data de 8.08.2006

situatia  terenurilor din  comuna  se prezinta  astfel :

  -din totalul  de 2071  ha  suprafata de  1751  ha este teren  agricol  iar  320 ha teren  neagricol  plus 10 ha teren  cu vegetatie forestiera .Prin  legea nr.  18/1991 au fost  reconstituita suprafata de  1418 ha  si  10 ,38 ha paduri , la Legea nr. 1/ 2000 :  86 ha  si  13,80 ha padure iar  conform  Legii nr.  247/2005 :  3,71 ha si  3,66 ha padure

  In ceea ce priveste intravilanul localitatii  ,acesta se prezinta astfel :

  -satul  Taureni  :  86 ha

  -satul Finate  : 5,50 ha

  -satul  Moara de jos :  1,50 ha

 

  Creşterea animalelor

Populatia din comuna cresc  animale : vaci ,oi,porci ; pentru  consum propriu  iar excedentul il  comercializeaza  in piete si  abatoare .

  Turism, capacităţi de cazare şi de preparare a hranei

Nu exista o retea de turism  functionala la nivelul  comunei ,  exista potential  dar  inca neexploatat (  lacurile din comuna ).

  Infrastructuri locale

  Cultura

In comuna  există  construit un monument al  eroilor  ,în  centrul  satului de reşedinţă  Tăureni , nu  sunt muzee  sau  alte  case cultura .Exista o biserica ortodoxa , una reformata si  una penticostala .

  Infrastructura sanitară

  Exista un cabinet  medical  individual , in  regim  de comodat  cu un medic de familie generalist .

  Reţele de utilităţi

  Infrastructura tehnico-edilitară

   Nu  exista canalizare in  comuna  ;  majoritatea  locuintelor  sunt racordate la reteaua de energie electrica  si gaze naturale .

  Reţeaua de distribuţie a apei

In comuna exista doua  retele stradale de apa potabila  :

  -  pe tronsonul  Taureni – Satul  Nou -  in  lungime de 4,8 km cu rezervor de  apa

  -  pe tronsonul  Taureni – Moara de jos – in lungime de 2,7 km cu rezervor de apa si 7 cismele

  Reţeaua de canalizare  - Nu  exista retea de canalizare

  Alimentarea cu gaze naturale

Un nr.  de 270   gospodarii  sunt racordate la reteaua de distributie  gaze naturale ,  acesta  avand o lungime de  22 km

  2.8.3.4. Energia electrică (reţele de înaltă, medie şi joasă tensiune )

 

  Reţele de telecomunicaţii, comunicaţii date şi Internet.

In comuna  exista retea de telefonie mixa si  mobil (operatori  Orange si  Cosmote ) iar Primaria este legata la Internet.