Primăria Tăureni județul Mureș

Structura

Conducere
Primar:
Oltean Ovidiu Petru
Viceprimar:
Moldovan Mircea
Secretar comună
Secretar:
Oltean Maria
Compartiment buget -contabilitate, impozite şi taxe, achiziţii publice
Achiziţii publice şi impozite şi taxe:
Babă Carmen
Contabil:
Ilea Elena
Compartiment Administrativ si S.V.S.U.
Sef serviciu:
Mureşan Constantin
Guard:
Rus Olga
Maşinist la maşini pt.terasamente:
Chiorean Vasile Gheorghe
Compartiment Asistenţă socială ,cultură ,bibliotecă şi casierie
Consilier:
Cocoară Mirela Zanfira
Referent:
Luca Maria Daniela
Compartiment Poliţie locală
Polițist Local:
Oltean Ştefan Dorel