Primăria Tăureni județul Mureș

Documente Și Informații Financiare (2020)

27/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 ; Referat de aprobare si Raport de specialitate