Primăria Tăureni județul Mureș

Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din adminiustrația publică ;Norme de conduită prevăzute de OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ