Primăria Tăureni județul Mureș

Dispozițiaprimarului nr.66/24.08.2020 privind convocarea Consiliului local în șed.de lucru ordinară