Primăria Tăureni județul Mureș

Dispozitia Primarului Nr.71 din 09.09.2020 - privind convocarea Consiliului Local în sedinta ordinară de lucru