Primăria Tăureni județul Mureș

Convocator ședință de consiliu extraordinară -data de 10.01.2020

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI  NR.  1/06.01.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței  ordinare a Consiliului Local Tăureni din data de  12.12.2019

2.Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Tăureni din data de   10.01.2020

           

PROIECTE   DE HOTĂRÂRI  :

           

 

1.Proiect de hotărâre privind    acoperirea  deficitului  bugetar pe anul  2019 ,secţiunea Dezvoltare  din  execedentul  bugetar  al  anului  precedent

           2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  utilizării execedentului bugetar de la sfârșitul anului 2019

 

 

            Inițiator , Referat de aprobare  :Oltean Ovidiu – primarul comunei Tăureni

            Raport de specialitate  : Consilierul cu atribuții buget-contabilitate

 

 

                                    PRIMAR                                                            SECRETAR

 

                          OLTEAN  OVIDIU                                               OLTEAN MARIA                                                                                                                      

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI  NR.  1/06.01.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței  ordinare a Consiliului Local Tăureni din data de  12.12.2019

2.Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Tăureni din data de   10.01.2020

           

PROIECTE   DE HOTĂRÂRI  :

           

 

1.Proiect de hotărâre privind    acoperirea  deficitului  bugetar pe anul  2019 ,secţiunea Dezvoltare  din  execedentul  bugetar  al  anului  precedent

           2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  utilizării execedentului bugetar de la sfârșitul anului 2019

 

 

            Inițiator , Referat de aprobare  :Oltean Ovidiu – primarul comunei Tăureni

            Raport de specialitate  : Consilierul cu atribuții buget-contabilitate

 

 

                                    PRIMAR                                                            SECRETAR

 

                          OLTEAN  OVIDIU                                               OLTEAN MARIA