Primăria Tăureni județul Mureș

Anunt:Proiect de Hotarare privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2021 ; Referat de aprobare cu privire la aprobarea proiectului bugetului general al UAT Tăureni pe anul 2021