Primăria Tăureni județul Mureș

Anunț-proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2018,Expunere de motive și Raport de specialitate