Primăria Tăureni județul Mureș

Anunt : Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 ; Referat de aprobare si Raport de specialitate