Primăria Tăureni județul Mureș

ANUNȚ privind modalitatea schimbării categoriei de folosință a terenurilor conform art.77 și 78 din Legea nr.18/1991