Primăria Tăureni județul Mureș

Bilanţ contabil anul 2012