Primăria Tăureni județul Mureș

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

28/02/2020 H.C.L. NR.11/19.02.2020 - Privind aderarea comunei Tăureni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară ,, AQUA INVEST MURES”

28/02/2020 H.C.L. NR.10/19.02.2020 - Privind încetarea contractului de închiriere între comuna Tăureni si dl. Krafft Hans Martin având ca obiect pajisti permanente

28/02/2020 H.C.L. NR.9 - Privind încetarea contractului de închiriere încheiat între comuna Tăureni si P.F.A. Oltean Adrian Stefan având ca obiect pajisti permanente

28/02/2020 H.C.L. NR.8/19.02.2020 - Privind acceptarea ofertei de donatie a unui imobil constând în Magazie de cereale situat în comuna Tăureni

28/02/2020 H.C.L. NR.7/19.02.2020 - privind unele măsuri pentru stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tăureni

28/02/2020 H.C.L. NR.6/19.02.2020 - Privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

28/02/2020 H.C.L. NR.5/19.02.2020 - Privind aprobarea retelei unitătilor de învătământ preuniversitar de stat din comuna Tăureni pentru anul scolar 2020 - 2021

28/02/2020 H.C.L. NR.4/219.02.2020 - Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local pe anul 2020

28/02/2020 H.C.L. NR.3 / 19.02.2020 - Privind alegerea presedintelui de sedinta

16/01/2020 H.C.L. NR.2 /10.01.2020 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar de la sfarsitul anului 2019

16/01/2020 H.C.L. NR.1/10.01.2020 Privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2019 , sectiunea Dezvoltare din excedentul bugetar al anului precedent