Primăria Tăureni județul Mureș

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

23/12/2019 H.C.L. nr.53/23.12.2019 privind rectificarea de buget

23/12/2019 H.C.L. nr.52/12.12.2019 -instituirea taxei speciale de salubrizare -2020

23/12/2019 H.C.L. nr.51 /12.12.2019 -achiziție teren 1000 m.p.

23/12/2019 H.C.L. nr.50/12.12.2019 privind achiziț.teren 967 m.p.

23/12/2019 H.C.L. nr.49/12.12.2019 privind achiziț.teren 1584 m.p.

23/12/2019 H.C.L. nr.48 /12.12.2019 -achiziție teren în suprafață de 3065 m.p.

23/12/2019 H.C.L. nr. 47/12.12.2019 privind numirea pers.cu atrib.îndrumare,control PSI

23/12/2019 H.C.L. nr.46/12.12.2019 privind înființarea SVSU

23/12/2019 H.C.L. nr.45/12.12.2019 privind aprobarea unor sume pt.evenim.Pomul de Crăciun ,artificii

23/12/2019 H.C.L. nr. 44 din 12.12.2019 privind aprob.rectif.bugetului local

20/12/2019 H.C.L.nr.43/12.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pt.anul 2020

05/12/2019 Hotărârea nr.42 din 27.11.2019 - Privind aprobarea Proiectului retelei unitătilor de învătământ preuniversitar de stat din comuna Tăureni pentru anul scolar 2020 - 2021

05/12/2019 Hotărârea NR.41 din 27.11.2019 - Privind aprobarea încheierii unui act aditional la ,,Contractul de delegare a gestiuniie colectare si transp. a deseurilor municip. si altor fluxuri de deseu activ.dri,comp.ale serv. de salubr. al Jud.Mures-zona 1 Sânpaul

14/10/2019 H.C.L. nr.36/27.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Tăureni ,revizuit cf. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

14/10/2019 H.C.L. nr.35/27.09.2019 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliuluii local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Tăureni

14/10/2019 H.C.L. nr.33/27.09.2019 privind rectificarea bugetului local din luna septembrie 2019

04/09/2019 H.C.L. NR.32 / 26.08.2019 - Cuprinzând modificarea si completarea H.C.L. nr.19 / 30.09.2018 privind înfiintarea serviciului public de APĂ si CANALIZARE în comuna Tăureni si aprobarea Regulamentului serviciului public de apă si canal

04/09/2019 H.C.L. NR.31/26.08.2019 privind emiterea Avizului Consiliului Local Tăureni în calitate de Administrator al domeniului public pentru ,, Reactualizare Plan Urbanistic si Regulament local de urbanism , comuna Tăureni , judetul Mu

04/09/2019 H.C.L. NR.30/26.08.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai invetitiei ,,Modernizare Drum Comunal 118 din comuna Tăureni,judetul Mures

13/08/2019 H.C.L. nr.29 din 30.07.2019 privind aprobarea alimentării cu energie electrică a locației pentru organizarea Festivalului Câmpiei

13/08/2019 H.C.L. nr.28 din 30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului de Asistență Socială

11/07/2019 H.C.L. nr.27 din 27.06.2019 privind completarea și modificarea HCL nr.19 /30.05.2019 -Regul.instit.taxă specială de salubrizare

11/07/2019 H.C.L. nr.26 din 27.06.2019 privind rectificarea bugetului local - luna iunie 2019

11/07/2019 H.C.L. nr.25 din 27.06.2019 privind reactualizarea indicatorilor teh.ec. ai obiect.de invest.Construirea unei platforme de depozitare a gunoiului de grajd - în comuna Tăureni

11/07/2019 H.C.L. nr.24 din 27.06.2019 privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între MMJS ,MEN,MS și UAT Tăuren aprobarea implementării proiectului “Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii

11/07/2019 H.C.L. nr.23 din 27.06.2019

08/07/2019 H.C.L. nr.22/27.06.2019 privind aprobarea contului de execuție bugetară pt.anul 2018

13/06/2019 H.C.L. nr.21/30.05.2019 privind actualizarea ind.teh.ec. ai obiectiv.de investiții Construirea unei platforme de depozitare a gunoiului de grajd

13/06/2019 H.C.L. nr.20/30.05.2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral

13/06/2019 H.C.L. nr.19 /30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare

03/05/2019 H.C.L. nr.6/17.01.2019 privind aprobarea Proiectului rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat

03/05/2019 H.C.L. nr.5/17.01.2019 privind reorganizarea Comisiilor de specialitate

03/05/2019 H.C.L. nr.18 din 18.04.2019 privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale

03/05/2019 H.C.L. nr.17 din 18.04.2019 privind modificarea HCL nr.16 din 6.04.2015 privind acordarea drepturilor de hrană pt.Poliția Locală

03/05/2019 Hotărârea Consiliului Local nr.16 din 18.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

12/04/2019 H.C.L. nr.15/28.03.2019 privind aprobarea actualiz.ind.teh.ec. ai invest.Modernizare Drumuri Comunale din Comuna Tăureni

12/04/2019 H.C.L. nr. 14 /28.03.2019 privind actualiz.indic.teh.ec. ai invest. Construire sediu administrativ Primăria comunei Tăureni

12/04/2019 H.C.L.nr.13/28.03.2019 privind aprobarea retragerii unilateral a Consiliului Local al comunei Tăureni în calitate de membru fondator din As.Interc. AQUA INVEST

12/04/2019 H.C.L. nr.12/28.03.2019 privind menținerea cuantumului redevenței de 1 euro /an/m.p. pt.C.M.I. Dr.Blaga Ana Maria

11/03/2019 H.C.L.11/27.02.2019 privind desemnarea echipei mobile pentru acordarea serviciilor sociale în situațiile de violență domestică

11/03/2019 H.C.L. nr.10/27.02.2019 privind modul de exploatare și valorificare a pajiștilor

11/03/2019 Hotărârea de consiliu nr.9 /27.02.2019 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor -Comuna Tăureni

30/01/2019 H.C.L.nr.8/17.01.2019 privind actualizarea indic.teh.ec.ai investiției Modernizare Drumuri Comunale din Comuna Tăureni

30/01/2019 H.C.L. nr.7/17.01.2019 privind actualizarea indic.teh.ec. a investiției Construire sediu administrativ Primărie

30/01/2019 H.C.L. nr.4 din 17.01.2019 privind revocarea H.C.L. nr.20 /30.09.2018

30/01/2019 H.C.L. nr.2/17.01.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2019

17/01/2019 H.C.L. nr.3 din 17.01.2019 privind utlizarea excedentului bugetar de la finele anului 2018

10/01/2019 H.C.L. nr. 1/ 07.01.2019 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2018-Secțiunea dezvoltare